ĐẠI HỘI CHI BỘ

Tháng Mười Hai 7, 2017 3:05 chiều

Vừa qua, 10/11 Chi bộ Trường Tiểu học đã tổ chức Đại hội chi bộ với không khí trang trọng, nghiêm túc; tinh thần phấn khởi, hân hoan và đầy ý nghĩa của buổi Đại hội. Qua đó, Đại hội đã bầu ra được ban Chi ủy để đại diện cho đường lối và tiếng nói của Đảng đến toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

DSC_0280

Không khí Đại hôi

Trong Đại hội, rất nhiều ý kiến được đưa ra và thảo luận về rất nhiều các lĩnh vực trong đời sống trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, có các ý kiến về, công tác phát triển Đảng, Công tác lãnh chỉ đạo, công tác phát triển giáo dục…

DSC_0281