DUY TRÌ, PHÁT HUY VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Tháng Một 30, 2018 10:56 sáng

 

Trong những thời gian qua nhà trường luôn trú trọng công tác đưa văn hóa truyền thống và trò chơi dân gian vào trong môi trường giáo dục. Qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực đó đã thu hút được nhiều học sinh tham gia. Từ đó góp phần nâng cao tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường nâng lên.

 

IMG_20180130_103907

Thầy cô giáo hướng dẫn các em tham gia các hoạt động

IMG_20180130_103853

Các em tham gia chơi chuyền

IMG_20180130_103900

Góc chơi ô ăn quan và chơi chuyền