Liên hệ

Trường PTDTBT Tiểu học Hố Quáng Phìn

Địa chỉ: Xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông Phạm Đức Sơn – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 09422073497 – Email: thhoquangphin.dongvan@hagiang.edu.vn